V mnoha zemích vyspělého světa již fungují tzv. časové banky​, jejichž cílem je vytvořit spravedlivý a od nestoudných poplatků oproštěný nefinanční systém vyčíslení hodnoty lidské práce. Protože se zapisují pouze hodiny a minuty. Vzali jsme si z nich příklad a podobný systém aplikujeme i u nás.

Časové konto

Každý člen komunitní zahrady má u nás založené své časové konto, na které mu hlavní farmář nebo vedoucí provozovny zapisuje jeho denní odpracované minuty.

Za ně může směňovat vše, co na naší zahradě vyrostlo a je určené ke sklizni

a k rozdělení.

Zároveň je možné udělat ostatním nabídku jiné práce, kterou člen ovládá,

za kterou mu jiný člen může "zaplatit" z časového konta, pokud se tak oba dohodnou. Časové konto je tím pádem plně aktivní mezi všemi členy komunity. Například když Tomáš umí anglicky, může Simonu učit angličtinu

a ta mu za výuku "zaplatí" ze svého časového konta na jeho časové konto tolik hodin, kolik Tomáš výukou strávil. V rámci komunity tudíž zůstane vše vyrovnané, pouze ten, kdo udělal více práce, dočasně vlastní více minut. Ale je v jeho vlastním zájmu, aby je komunitě nějak vrátil, jinak mu je čas odvane. Proč?

Jde o to, že naše zahradnická práce je sezónní a o to více je u nás čas jako veličina zjevný = utíká a ztrácí se. A protože konto je určené pro vyrovnané obchody a zůstatky během jedné pěstební sezóny v rámci jedné komunity, je platné vždy pouze do konce kalendářního roku. Tím pádem na něm nelze hromadit. Vše je nutné si vybrat během dané sezóny, protože i zahrada se koncem sezóny vyprázdní a nemá dál co nabídnout.

Přesto je tu možnost, jak uplatnit nevyužité minuty ze svého konta do konce roku, pokud jste to z jakéhokoli důvodu nestihli - v našem bio krámku, kam během sezóny také putuje část produkce. 

Protože komunita je otevřená, konto každého je kdykoli k nahlédnutí

u farmáře a zápis nových minut může být diskutován se skupinou, pokud bude mít kdokoli pocit, že je něco v nepořádku.